D e   b a s i s s p o e l
stroomontstoringsspoel

 

 

 

 

De basis stroomontstoringsspoel in een enkelvoudige versie.  

 

 

 

      De basis stroomharmoniseerspoel in de (semi) reguliere tweevoudige uitvoering.

Makkelijk aan te passen aan persoonlijke wensen.  

 

 

 

   In co-ax kabel.

 

 

●  ●